ភាសាខ្មែរ៖ តែងសេចក្ដីអំពីអក្សរសិល្ប៍

ប្រធាន៖ មានទស្សនៈមួយចែងថា “ការសិក្សាអក្សរសិល្ប៍គឺសិក្សាអំពីមនុស្សដើម្បីមនុស្ស” ។ ចូរពន្យល់ទស្សនៈមួយនេះដោយរកឧទាហរណ៍ក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍មកបញ្ជាក់ ។

តាំងពីមនុស្សលោកកើតមកលើផែនដីមួយនេះ ពួកយើងតែងតែចង់ដឹង ចង់រៀន ចង់ស្វែងយល់អំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាង ។ រយៈពេលប្រមាណ២សែនឆ្នាំបានកន្លងតាំងពីចូលមកក្នុងអត្ថិភាព ពួកយើងបានរីកចម្រើនខ្លាំងជាងសត្វអ្វីផ្សេងៗ ដែលនៅលើលោកនេះ ។ ប៉ុន្តែក្រៅពីសិក្សាទាក់ទងនឹងអ្វី ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើង យើងក៏បានសិក្សាអំពីខ្លួនយើងនិងសង្គមយើងដែរ ។ ការសិក្សាឆ្លុះបញ្ចាំងសង្គម ឬ ជីវភាពមនុស្សនៅសម័យណាមួយនេះ ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអក្សរសិល្ប៍ ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ទើបមានទស្សនៈមួយដែលចែងថា “ការសិក្សាអក្សរសិល្ប៍ គឺសិក្សាអំពីមនុស្ស ដើម្បីមនុស្ស” ។ តើប្រធានខាងលើមួយនេះមានន័យ ឬ ខ្លឹមសារដូចម្ដេច?

ដើម្បីយល់អំពីទស្សនៈខាងលើនេះ ព្រមទាំងធ្វើឲ្យការបកស្រាយងាយស្រួល យើងត្រូវសិក្សាស្គាល់ពាក្យគន្លឹះសំខាន់ខ្លះៗនៃប្រធានបន្ថែមសិន ។ ពាក្យគន្លឹះទីមួយ អក្សរសិល្ប៍ គឺជាការសិក្សា ឆ្លុះបញ្ចាំងសង្គមមនុស្សនៅសម័យកាលណាមួយ ដើម្បីបង្ហាញនូវបញ្ហា ឬ ទំនាស់ផ្សេងៗនៃសម័យនោះ តាមរយៈបង្កើតនិងនិពន្ធអត្ថបទមួយជាស្នាដៃ ។ ឃ្លាគន្លឹះទីពីរនៃប្រធានខាងលើគឺ “សិក្សាអំពីមនុស្សដើម្បីមនុស្ស” ។ ផ្នែកសំខាន់នេះបញ្ជាក់ថា គោលបំណងនៃការសិក្សាអំពីបញ្ហាទាំងឡាយណា ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតមនុស្សនិងសង្គមជាញឹកញាប់នោះគឺ ដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្ស អប់រំមនុស្ស ចង់ឲ្យអ្នកអាន សិក្សាយកវាទៅពិចារណា គិតចំពោះ ហើយអនុវត្តនូវមេរៀនរបស់រឿង ឬ សិល្ប៍វិធីរបស់អ្នកនិពន្ធរឿងនោះ ។ ឥឡូវដែលយើងបានយល់ច្បាស់គ្រប់ពាក្យគន្លឹះនៃប្រធាន យើងអាចសន្និដ្ឋានថា ការសិក្សាអក្សរសិល្ប៍ជាការសិក្សាអំពីជីវភាពមនុស្សនិងស្ថានភាពសង្គមក្នុងសម័យកាលណាមួយ ដើម្បីស្វែងរកនូវបញ្ហាធំៗទាំងឡាយ ដែលមនុស្សបានជួបប្រទះ ហើយអប់រំនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ ដល់មនុស្សក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ន ។ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រធានងាយស្រួលយល់បន្ថែមទៅទៀត យើងនឹងអានសិក្សាបន្ដិចអំពីរឿងខ្លះ ដែលបង្ហាញនូវអក្សរសិល្ប៍ ឬ ទាក់ទងនឹងអក្សរសិល្ប៍ ។ ក្នុងរឿងកុលាបប៉ៃលិន យើងបានដឹងថា “អត្តាហិ អត្តនោ នាថោ” គឺពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់តាចឹមទៅកូនប្រុសរបស់គាត់ចៅចិត្រ មុននឹងគាត់បានចែកឋ្ឋានទៅបាត់ ដោយសារជម្ងឺរោគធ្ងន់ ។ តើពាក្យផ្ដាំមួយឃ្លានេះ មានអត្ថន័យដូចម្ដេច? អ្វីដែលតាចឹមចង់ឲ្យចៅចិត្រដឹង ហើយចាំទុកនោះគឺ ក្នុងជីវិត ទោះបីស្ថានភាពពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះបីមានអ្វីអាក្រក់ប៉ុណ្ណាកើតឡើងក៏ដោយ យើងត្រូវចេះរៀនជួយខ្លួនឯង ត្រូវចេះថែទាំខ្លួន ត្រូវមាំមួនដោយខ្លួនឯង កុំរំពឹងទុកនរណាម្នាក់ឡើយ ព្រោះការពិតនោះគឺ គ្មានអ្នកណាអាចជួយយើង ខ្លាំងជាងយើងអាចជួយខ្លួនឯងទេ ។ បន្ទាប់ពីតាចឹមទទួលមរណភាព រាល់ពេលដែលចៅចិត្រនឹកដល់គាត់ ចៅចិត្រតែងតែនឹកដល់ពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់គាត់ ព្រមទាំព្យយាមអនុវត្តវាទៀតផង ។ ពាក្យបណ្ដាំរបស់តាចឹមនោះហើយ ដែលជួយចៅចិត្រឲ្យចេះជួយខ្លួនឯង រស់នៅដោយឯករាជ ម្នាក់ឯងនិងមិនរំពឹងលើនរណាម្នាក់ឡើយ ។ បើយើងក្រឡេកមើលរឿងផ្កាស្រពោនវិញ យើងដឹងថារឿងមួយនេះនិយាយអំពីសេចក្ដីស្នេហារបស់គូកំសត់មួយ សេចក្ដីស្នេហារវាងវិធាវី និង ប៊ុនធឿន ។ រឿងផ្កាស្រពោនត្រូវបានបញ្ចប់ដោយ សេចក្ដីស្នេហាមិនជោគជ័យ ហើយគួរឲ្យកំសត់ទៀតផង ។ ប៊ុនធឿននិងវិធាវីស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ ។ សេចក្ដីស្នេហានោះ ត្រូវបានបណ្ដុះ ដោយមាតាបិតាទាំងសងខាង តាំងពីកុមារភាព ។ ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានសេចក្ដីស្នេហានោះ មិនជោគជ័យ ហើយអ្នកទាំងពីរ មិនទទួលនូវសេចក្ដីសុខសុភមង្គលនៅចុងរឿង? គឺដោយសារតែការលោភលន់ចង់បាន ទ្រព្យសម្បត្តិ ការយកទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើជាចម្បង ។ បញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតនៅក្នុងរឿងផ្កាស្រពោន គឺភាគច្រើនបង្កដោយសារ យាយនួនទាំងអស់ ដោយសារតែគាត់ចង់បានលុយ ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិ ។ យាយនួន ដែលជាមាតារបស់វិធាវី បានបង្ខំឲ្យនាងរៀបការជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ ដែលនាងមិនស្រឡាញ់ពិតមែន ឬ​ ចេញពីចិត្ត ។ ក្នុងចុងរឿង យើងអ្នកអានបានស្វែងរកឃើញថា វិធាវីបានទទួលអនិច្ចកម្ម ដោយសារតែការឈឺធ្ងន់ ព្យាបាលមិនធូរ ។ ការឈឺចាប់ដែលវិធាវីទទួលបាននោះ គឺដោយសារតែយាយនួនបង្ខំឲ្យនាងធ្វើអ្វី ដែលនាងមិនពេញចិត្តក្នុងការប្រព្រឹត្ត ។ មេរៀនដែលរឿងផ្កាស្រពោនចង់ឲ្យយើង អ្នកអាន សិក្សា យកទៅអនុវត្តនោះគឺ ការមិនយកទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើជាចម្បង ។ បើយើងចង់បានតែទ្រព្យសម្បត្តិ ការលោភលន់ចង់បាននោះអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលទ្រព្យ ឬ ប្រាក់មិនអាចយកទៅជួយដោះស្រាយបន្ធូរបាន ។ និយាយអំពីរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើដែនដីចាស់ វិញ យើងដឹងថា សមជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហានិងផលវិបាកជាច្រើននៅក្នុងរឿង ។ ប៉ុន្តែបញ្ហាសឹងទាំងអស់នោះ គឺសុទ្ធតែកើតឡើងដោយសារតែគេមើលងាយ និងវាយតម្លៃគាត់ជាអ្នកក្រ ។ គេបានជេរ ស្អប់ខ្ពើម ជិះជាន់លើនិងធ្វើចំពោះសមដោយអយុត្តិធម៌ និងដោយវាយតម្លៃតែសំបកក្រៅទៀតផង ។ អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើទាំងឡាយនោះ គឺភាគច្រើន អ្នកមានប្រាក់តែគ្មានភាពសុចរិត ឬ សិល្ប៍ធម៌ ។ រីឯអ្នកក្រផ្សេងវិញ គឺស្និទ្ធស្នាល មានចិត្ត មានថ្លើមចេះជួយសមមិនដូចអ្នកផ្សេងទេ ពីព្រោះពួកគាត់ធ្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាពរបស់សមដែរ ។ សមជួបប្រទះនឹងសំណាងអាក្រក់ជាច្រើនដង ច្រើនសារ ហើយក្រពិបាកមែន ប៉ុន្តែទោះស្ថានភាពរបស់សមពិបាកទ្រាំមិនបានយ៉ាងណា សមមិនដែលប្រព្រឹត្តនូវអំពើទុចរិត មិនស្មោះឡើយ ក្រៅពីការលួចក្របូប ។ ការលួចក្របូបនោះគឺអំពើមួយ ដែលសមបានប្រព្រឹត្ត ចេញពីសេចក្ដីស្រែកឃ្លាននិងការទ្រាំមិនបាន ។ តើរឿងមួយនេះចង់បង្រៀនយើងអ្វី? រឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើដែនដីចាស់នោះ គឺចង់បង្រៀន ចង់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា ដែលជាអ្នកអាន អ្នកសិក្សា អ្នករស់នៅក្នុងសង្គមនោះ ថាយើងមិនត្រូវវាយតម្លៃ ឬ មើលងាយអ្នកណាម្នាក់ដោយសំបកក្រៅ ដោយមិនស្គាល់ធាតុពិតនិងប្រវត្តរបស់គេទេ ព្រោះអ្វីដែលយើងគិតនោះ គឺអាចខុសឆ្ងាយមិនស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលត្រូវ ហើយជាការពិត ។ រឿងនីមួយៗខាងលើសុទ្ធតែឆ្លុះបញ្ចាំសង្គមនៅសម័យណាមួយ សុទ្ធតែមានបញ្ហា និងមានមេរៀន ដែលបើយើងយកទៅអនុវត្ត នឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់យើង ។ បន្ទាប់ពីអានសិក្សាអំពីស្នាដៃខ្មែរចំនួនបីនេះ យើងដឹងថាអក្សរសិល្ប៍ពិតជាការសិក្សអំពីមនុស្ស ដើម្បីប្រយោជន៍មនុស្សមែន ។

ទស្សនៈប្រធានខាងលើពិតជាប្រធានមួយដ៏ល្អ ។ ទស្សនៈនេះបង្រៀននិងអប់រំអ្នកអាន ដោយធ្វើឲ្យស្គាល់អំពីបញ្ហាដែលមនុស្សអាចនិងធ្លាប់ជួបប្រទះ តាមរយៈឆ្លុះបញ្ចាំងសង្គម ក្នុងអត្ថបទនិងស្នាដៃផ្សេងៗ ។ បន្ថែមទៅទៀត ទស្សនៈនេះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកអាន គិតពីអក្សរសិល្ប៍ច្បាស់ជាងមុន ។ អក្សរសិល្ប៍គឺជាការសិក្សាមួយដ៏សំខាន់ និងមានប្រយោជន៍ដល់ជាច្រើននាក់ជុំវិញពិភពលោក ។ យើងទាំងអស់គ្នា ក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សា ចេះឆ្ងល់ ចេះចង់ដឹង និងជាប្រជាជននៃជំនាន់ក្រោយ គួររៀនមិនត្រឹមតែអំពីបញ្ហា ដែលបង្ហាញនិងឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ យើងក៏គួរយកវាទៅពិចារណា គិតចំពោះ ហើយអនុវត្ត ដើម្បីធ្វើជាជំនួយនិងប្រយោជន៍ដល់យើងនិងអ្នកដទៃក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃ ។

ភាសាខ្មែរ៖ ទៀន៦ដើម | វគ្គទី១

“ណែ! ចាំផង! គ្នាមិនទាន់រៀបចំសៀវភៅហើយផង នាំគ្នាទៅចោលបាត់!” លីលីស្រែកចេញមកពីផ្ទះដោយភ័យខ្លាចមិត្តភក្ដិទៅចោល ។

ថ្ងៃនោះគឺថ្ងៃច័ន្ទ ហើយជាថ្ងៃបវេសនកាលនៅឯសាលារៀនរបស់លីលី ព្រមទាំងជាថ្ងៃតំបូងនៃឆ្នាំសិក្សាចុងក្រោយរបស់នាង ។ មិត្តភក្ដិរបស់នាង បានមកផ្ទះនាងដើម្បីយកជូននាងទៅសាលា ។

“យីលីលី! ម៉េចបានយូរម្លេស? ពេលយប់ម្សិលមិញ លីលីឯងរវល់ធ្វើស្អីគេ បាន​ជាមិនរៀបចំសៀវភៅ? ដឹងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដំបូងផង!” សោភាតបឆ្លើយដោយកំហឹង ។ សោភាគឺជាសិស្សដ៏ពូកែមួយនៅសាលា នាងមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេក្នុងថ្នាក់របស់នាង ។ នាងក៏ជាមិត្តល្អមួយដែរ ។ នាងគ្រាន់តែមានទំលាប់ឆាប់ខឹង ប៉ុន្តែនាងមិនចេះខឹងយូរទេ ។

“គ្នារវល់និយាយជាមួយសង្សារ ពុំមានពេលទំនេរឡើយ!”

“លីលីឯងគ្មានសង្សារទេ! កុំមកកុហកយើង! ទោះយ៉ាងណា ក៏វាមិនសំខាន់ជាងការសិក្សាដែរ!”

ដោយធុញទ្រាំមិនបាន ចរិយាបានស្រែកពីចម្ងាយដាក់សោភានិងលីលីថា “អេ! បើរវល់តែឈ្លេាះគ្នាអញ្ចឹង តិចខ្ញុំឈប់ចាំពួកឯងឥឡូវហ្នឹង!”។ ចរិយាក៏ជាមិត្តរបស់លីលីដែរ ។ នាងគឺជាអ្នកដែលបើកបរម៉ូតូ ។

“​ចាស៎! រៀបចំរួចហើយ! គ្នាចុះទៅឥឡូវហើយ ។” លីលីស្រែកមកពីក្នុងផ្ទះជាលើកចុងក្រោយ មុនរត់មកខាងក្រោម ។ ដោយមិននិយាយអីសោះ សិស្សទាំងបីនោះបានធ្វើដំណើរទៅសាលារៀន ។

លីលីមានគេហដ្ឋានដាច់ស្រយាលឆ្ងាយពីសាលាខុសគេ ។ មានតែមិត្តរបស់នាងទេដែលរស់នៅម្តុំហ្នឹង ។ នាងមានម៉ូតូនៅផ្ទះ ប៉ុន្តែនាងមិនចេះបើក ហើយវាជាកម្មសិទ្ធរបស់បងស្រី ។ បងស្រីរបស់លីលីធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងធានាគារ ។ គាត់វចេញពីផ្ទះម៉ោង ៤ ព្រឹកពីព្រោះធានាគារស្ថិតនៅឆ្ងាយ ហើយមិនត្រលប់មកវិញរហូតដល់យប់ជ្រៅ ។ ពេលខ្លះគាត់មិនមកផ្ទះផង ។ ដោយហេតុនេះ ពេលដែលលីលីត្រូវការទៅរៀន មិត្តភក្ដិនោះហើយជាអ្នកដឹកជូននាងទៅ ។ វាដោយសារតែមិត្តនាងចេះជិះម៉ូតូ ហើយក៏ដោយសារមិត្តនាងមិននៅឆ្ងាយពីនាង ។

នៅមានវគ្គបន្តទៀត

សូមរងចាំសម្រាប់វគ្គបន្ទាប់ | សរសេរដោយ បញ្ញារិទ្ធិ និង មករា

Khmer Literacy: Reading Fictional tales

This round in Khmer Literacy, we surprisingly did a lot of reading. We read more than last round and that was what we did for most of the round. From what I remember, we read two major stories, both of which were longer than 50 pdf pages. The two stories are quite popular and well-known in Cambodia and they are Kolab Pailin and Pkar Sropoun. 

Kolab Pailin or កុលាបប៉ៃលិន translates to “The Rose of Pailin” or “Pailin’s Rose” and the title itself contains “Pailin” which is the name of one of the 25 provinces in Cambodia. The story was about a poor boy not too young or old who lost his father and then trying to live life on his own. He left his home, and went from Battambang to Pailin for a job that he applied for and also to live there. There, many problems arose which included getting along with the people that he worked for or with. He would soon solve those problems and get along with the people there and even fall in love with his boss’s daughter. I don’t want to spoil the story too much for anyone who haven’t it, so if you want to know what really or what else happened, read it.

Pkar Sropoun or ផ្កាស្រពោន translates to something along the line of  “Melancholic Flower”. This story is about a relationship between a boy and a girl. Their relationship was fine, but the girl’s mom didn’t want her to be with him because she saw him as a different person than he actually was and also because he was poor. The mom had a friend and she wanted her daughter to marry her friend’s son just because he was rich. Many problems arose and the story ends in a tragedy. You should read it, it’s good in my opinion. That was round 2 and I really enjoyed reading those two stories and I thank you for reading this post about me reading those two stories!

Khmer Literacy: Poetry

My friend, Chornson, doing research.

So for the second half of last year, our Khmer literacy teacher split us into groups based off the houses we lived in at Liger to create poems. I was in a group with 3 other boys and we wrote 3 poems. One was about what you should and shouldn’t do in school, the other was about deforestation, and the other one was about alcoholic beverages. At around the same time, the seniors worked on a book about Khmer poetry which contained lessons on how to write different types of Khmer poems and poems they wrote themselves. At the beginning of this round, our teacher decided that we, juniors also create a book relating to Khmer poetry, so what we did for most of the round was write poems. Each student was given a type of Khmer poem and they had to write. My type of poem was “ពាក្យ ប្រាំមួយ” which translates into “Six words” and I wrote a poem of that type about the ocean and its problems. At the end of this post, you can find links to both this poem and the other 3 poems which I and 3 other boys created last year as mentioned earlier. I apologize if you do not speak the Khmer language because the poems are in Khmer. For next round, we are going to get into the book design of our junior poetry book and hopefully have it done somewhere in December. This round was a great start to creating our first Khmer Poetry Book.

The Phare performance on the first day of our trip.

There was an event I got to partake in an called the Khmer Literature Festival at the end of this round. So the Khmer literature festival is an event that takes place in a province in Cambodia every year with the theme of that province. Anyone can join and it is where people learn and celebrate Khmer literature. It is full of activities such as book-reading, interviews, and lectures. Last year, it took place in Siem Reap and this year it took place in Battambang. It lasted from the 21st to the 24th of September; Friday, Saturday, and Sunday. The first day was a poem-reading competition. 3 of our juniors participated and they were the youngest participators in the competition. Everyone also else had more time to prepare while our students had less than a week. Despite that, 2 of the juniors that participated got first place. All three students did very well however, they wrote and sang beautiful poems. On the second day, there was a discussion about the stories of Battambang, an interview with three Khmer writers, a presentation of graphic design, a book fair and a circus performance. In the book fair, our students sold the senior’s poetry book and it went surprisingly better than we expected. The book was printed in a rush, hence there were a few mistakes and not all poems the seniors wrote were in that book, so I think there will be another edition or part of this book coming soon. I really enjoyed the circus performance. The circus is called “Phare” and their performances are breathtaking and stunning. On the last day, our seniors went to a school to show and talk about the poetry book they created. Overall, I really enjoyed taking part in this event and learning more about Khmer literature as well as Battambang and its stories.

 

My group’s poems: https://docs.google.com/document/d/15cPfq0rIElnJuqFlZM4uZMz8ibEyI_C88OdeoSQbwFU/edit?usp=sharing

My poem about the ocean: https://docs.google.com/document/d/1yJwRwEorVi82FN5_V8qrpA24JhFF4UuzdySTN7-97zc/edit?usp=sharing

ភាសាខ្មែរ៖ សមុទ្រខៀវ (កំណាព្យបទពាក្យប្រាំមួយ)

សមុទ្រថ្លៃប្រៀបមិនបាន                                              ទៅលេងកម្សាន្ដសប្បាយ

តែឥឡូវវាខ្ចាត់ខ្ចាយ                                                        ប្រៀបដូចនឹងផ្កាយបែកបាក់។

សមុទ្រមានត្រីគ្រប់យ៉ាង                                               ត្រីខ្លះតំណាងឲប្រាក់

ខ្លះវិញថ្លៃជាងលុយកាក់                                                 ហើយអ្នកចង់ចាក់វ ង្វេង។

ជីវិតត្រីដូចមនុស្ស                                                           ទោះបីកាប់ថ្លុះដូចលេង

នៅក្នុងសមុទ្រមានភ្លេង                                               សំឡេងត្រីលេងសប្បាយ។

សមុទ្រកន្លែងស្អាតធំ                                                      នៅតែមួយដំដូចផ្កាយ

ធំជាងលុយដែលអាចចាយ                                           ប្រៀបដូចនឹងម្តាយនៃត្រី។

ផ្ដល់ឲប្រយោជន៍ច្រើនណាស់                                         មិនទាន់ផ្ដូរផ្លាស់ឲថ្មី

បើមិនឈប់នឹងបាត់អ្វី                                                 ក្នុងពេលដែលខ្លីតែម្ដង។

ជាកន្លែងមួយសំខាន់                                                     គ្មានអ្នកកាប់កាន់គ្រប់គ្រង

ទាក់ទាញទេសចរច្រើនផង                                           យើងគ្មានអ្វីសងវិញឡើយ។

បំផ្លាញវាមិនសមគួរ                                                        បានសួរសំណួរគ្មានចម្លើយ

លុយប្រាក់បានយកទៅកើយ                                        សមុទ្របាត់ហើយមិនដឹង។

សមុទ្រឥឡូវគ្មានត្រី                                                         គ្មានលុយគ្មានអ្វីគ្មានចឹង

ព្រោះយើងមិនបានខំប្រឹង                                            យើងបាត់បង់សឹងទាំងអស់។